Contoh Surat Kuasa Khusus

In Surat Kuasa 17557 views

Surat kuasa ialah surat yang berisi pemberian atau pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas dan untuk namanya sesuai dengan yang tercantum dalam surat kuasa tersebut.

Dalam Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1792 KUHPerdata
Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

contoh surat kuasa khusus

Berikut di bawah ini salah satu contoh surat kuasa khusus yang sering dipakai dalam dunia hukum dan peradilan di Indonesia :

SURAT KUASA KHUSUS
No. .. /../…/…/… /…

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : …………………………………………………………………….
Pekerjaan : …………………………………………………………………….
Alamat : …………………………………………………………………….

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;

Memberi Kuasa Penuh kepada:
1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….

ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor …….. & ASSOCIATES Jl. ………………… Pemberi Kuasa memilih kediaman hukum/ domisili hukum di kantor tersebut diatas. Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

K H U S U S

Untuk mendampingi, memberikan nasehat hukum dan melakukan gugatan dalam arti seluas-luasnya tanpa sesuatu yang dikecualikan kepada Pemberi Kuasa atas di Pengadilan Negeri

Dan selanjutnya untuk menghadap semua instansi baik Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan, Petugas/pejabat diseluruh Indonesia, menyusun, menandatangani, mengesahkan, mengajukan menjalankan gugatan Praperadilan, mengajukan / menjalankan gugatan-2 perkara-perkara, mengambil, menerima segala surat-surat, dokumen-dokumen, memberi keterangan-keterangan, memorie-memorie, kesimpulan-kesimpulan, mengajukan bukti-bukti, membantah, keterangan-keterangan, bukti-bukti pihak lawan, membuat dan menyuruh membuat segala panggilan-panggilan, somasi-somasi/teguran-teguran, meminta putusan sela, maupun akhir, dan penetapan-penetapan, memohon atau membantah sita jaminan (conservatoir beslag), revindicatoir beslag dan/atau putusan provisional, meminta salinan atau petikan dari semua surat-surat, meminta/mengajukan verzet/perlawanan terhadap semua putusan, menghentikan dan mengangkat lagi terhadap semua pelaksanaan putusan, menjalankan, melawan perkara, memohon putusan dijalankan dengan segala cara menurut hukum, juga perlu dengan paksaan badan, untuk itu memberi kuasa kepada juru sita, meminta angkat sumpah, apabila perlu menggugat kembali (rekonpensi), menyerahkan kepada dan/atau menerima pertimbangan pengadilan, membuat penawaran-penawaran, perundingan-perundingan, perdamaian, dan menentukan syarat-syaratnya, baik diluar maupun didalam pengadilan dan menandatangani akte perdamaian atas izin dan sepengetahuan pemberi kuasa, menunjuk dan menentukan syatar-syarat arbitrase, mengajukan banding, kasasi, dan meminta perkara diperiksa lagi menurut hukum (peninjauan kembali), menghadap atau menghubungi semua instansi, pejabat, swasta, atau/pribadi, baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh keterangan-keterangan, salinan-salinan atau petikan dan/atau foto copy dari segala surat guna pembuktian dalam persidangan, menentukan syarat-syarat lelang, menandatangani berita atau tuntutan, memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan khusus, membela semua kepentingan pemberi kuasa, didalam maupun diluar pengadilan, dengan mempergunakan segala upaya hukum dan/atau mengambil tindakan-tindakan hukum, membuat segala-galanya menurut hukum yang dianggap perlu, penting, baik dan berguna oleh yang diberi kuasa, tidak ada yang dikecualikan, kuasa ini diberikan hak retensi, serta dimana perlu kuasa ini dapat disubtitusikan kepada orang lain dengan syarat-syarat yang sama.

Surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani bersama. Pembatalan dan pencabutan secara sepihak tidak akan mengakhiri kuasa ini.

………, …………………

Penerima Kuasa,                                                    Pemberi Kuasa,
……&Associates
[…Nama Lengkap…]                                             […Nama Lengkap…]

 

Demikian salah satu contoh surat kuasa khusus yang baik dan benar yang dapat Anda gunakan sebagai bahan referensi ketika akan membuat surat kuasa khusus. Contoh-contoh surat lainnya bisa Anda baca-baca di kategori lain, misalnya contoh surat resain. Semoga bermanfaat.

Tags: #Contoh Surat Kuasa Khusus

author
Author: 
  Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen BPKB Mobil
  Contoh Surat Kuasa Pengambilan Dokumen BPKB Mobil
  Beberapa hari yang lalu telah kami posting
  Contoh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah
  Contoh Surat Kuasa Pengambilan Ijazah
  Seperti kita ketahui bersama, surat kuasa adalah
  Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji
  Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji
  Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji – Surat
  Contoh Surat Kuasa Dalam Bahasa Inggris
  Contoh Surat Kuasa Dalam Bahasa Inggris
  Surat kuasa adalah surat yang berisi keterangan
  1. Contoh Surat Kuasa Pengambilan Barang5 years ago

   […] waktu yang lalu sudah kami posting tentang contoh surat kuasa khusus, kali ini kami akan memposting tentang contoh surat kuasa pengambilan barang. Surat kuasa […]

   Reply

  Leave a Reply to Contoh Surat Kuasa Pengambilan Barang Cancel reply

  Must read×

  Top